TEENUSED

Üldehitustööde valik on väga lai ning hõlmab kõike, mis on seotud uusehitiste, rekonstrueerimiste, renoveerimiste ning remonttöödega, alates vundamendi ladumisest ja montaazitöödest kuni maalritöödeni. Lisaks elektritööd, torutööd jpm.

Pakume oma olemasolevatele ja uutele klientidele talvist katusehooldust ( jääpurikate eemaldamine, katuse puhastamine lumest), samuti lumekoristust rõdudelt, terassidelt, hoovidest ja parklatest .

Eesmärgiks on pakkuda kvaliteetseid ning toimivaid piirdeaedade täislahendusi. Aedu on võimalik ehitada väga paljudest erinevatest materjalidest, näiteks betoon, metall, puit, paneelid, võrk. Lisaks paigaldame ka erinevaid väravaautomaatikaid.

* Puitaia ehitus/1500mm kõrgus 35 eur/jm
* Aia aluse betoonist äärekivi paigaldus 14 eur/jm
* Võrkaia paigaldus/1200mm kõrgus 19eur/jm

Ettevõte tegeleb klientide ehitusalase nõustamise ja informatsiooni jagamisega- nii enne ehitustööde alustamist kui ka tööde käigus. Vajadusel pakume abi ka ehitusalaste dokumentide vormistaisel. Kui Sul on seoses ehitamisega küsimusi või vajad abi ehitaja poolsete nõuete selgitamisel, võid pöörduda meie poole.

Pakume elamute ja mitteeluhoonete projekteerimist.

Eskiisprojekti staadium - see on esmane ülevaade projekteeritavast hoonest, kus pannakse paika hoone siseplaneering ja välislahendus.

Eelprojekti staadium - see on täpsem ülevaade projekteeritavast majast. Siin pannakse paika nii ruumid, materjalid kui ka kütte, vee ja ventilatsioonisüsteemid. Samuti on antud projekti staadiumisse lisatud hoone tehnilise lahenduse kirjeldus ja asendiplaaniline paigutus.

* Arhitektuurse eelprojekti koostamine kliendi eskiisi põhjal – hind alates 1480€
* Arhitektuurne projekteerimine ajatööna 18,60€/h
* Konstruktiivne projekteerimine ajatööna 24,00€/h

Igale ruumile on vaja luua oma hing ning seda saab teostada sisekujunusega. Ruumide kujundamises on oluline osa hoone valmimiselt. Meie eesmärk on luua klientide soovil hubased, erinäolised ja efektsed kodud, kontorid või muud ruumid.

Teostame erinevate hoonete ja ruumide lammutus ja koristustöid. Ehitusjäätmed /prügi utiliseerime lähimasse prügilasse sõltuvalt objekti asukohast.

Kui teid tabavad ootamatused objektil, töömehi napib ning tähtajad lähenevad, siis on teil võimalus just meilt rentida kogenud ehitajaid, kes aitavad objekti lõpuni valmis teha.

* II Klassi oskustööline – (nt Eestööline – saab iseseisvalt tööga hakkama, vajadusel konsulteerib Tellijaga) 20€/h
* III Klassi oskustööline – (nt Meeskonnatööline – vajab osalist juhendamist – sobib töötama koos II klassi töölisega) 16€/h
* IV Klassi tööline – (nt Abitööline, õpipoiss, praktikant vms – vajab pidevat juhendamist- sobib töötama koos II klassi töölisega) 12€/h
* Töömehe töötund koos tööriistadega 22€/ tund (min. 4 tundi )
* Materjalide transport 29.-/ tund